Vrijwilligersbeleid WSV afd. Voetbal

Middels dit bericht wil het Voetbalbestuur jullie informeren over het vrijwilligersbeleid voor seizoen 2019-2020.

Nog even de beknopte spelregels op een rijtje:

  • Ieder spelend lid (bij jonger dan 18 jaar zijn de ouders/verzorgers verantwoordelijk) is verplicht minimaal 12 uur taken of werkzaamheden te verrichten.
  • MAS stage uren tellen niet mee als vrijwilligersuren
  • Indien je géén taken/werkzaamheden wilt vervullen kun je dit aangeven en betaal je een vrijwilligersbijdrage. De vrijwilligersbijdrage voor seizoen 2019-2020 is door het bestuur vastgesteld op € 72,–
  • Horeca- en wedstrijddiensten worden ingepland, tot en met JO15 worden de ouders ingepland en vanaf JO17 worden de spelers zelf ingepland
  • Niet komen opdagen bij een ingeplande dienst betekent dat je een factuur ontvangt. Het uitvoeren van taken/werkzaamheden vervalt hierdoor niet.

Zoals aangegeven kun je door middel van het betalen van de vrijwilligersbijdrage van € 72,- worden vrijgesteld van taken/werkzaamheden. Dit kun je dit seizoen    éénmalig doen door voor 1 november 2019 een e-mail te sturen naar vrijwilliger.voetbal@wsv-apeldoorn.nl en aan te geven dat je de vrijwilligersbijdrage wilt betalen. Het bedrag wordt dan automatisch van je bankrekening geïncasseerd.

Let op: om verwarring en onduidelijkheid te voorkomen: iedereen die in voorgaande seizoenen of voorafgaand deze e-mail al heeft aangegeven de vrijwilligersbijdrage te willen betalen om te worden vrijgesteld van taken/ werkzaamheden, moet dat nu opnieuw doen.

Voor iedereen die taken of werkzaamheden uitvoert verandert er niets.

Namens het voetbalbestuur,

Remco Kalksma