Vrijwilligersbeleid WSV afd. Voetbal

Onze vereniging drijft op de inzet van leden, vrijwilligers en ouders/verzorgers van onze jeugdleden. Zonder de inzet van deze mensen kunnen we als vereniging niet bestaan en verliezen we ons bestaansrecht.

Omdat het steeds moeilijk werd om alle functies, werkzaamheden te vervullen en omdat er steeds meer moest worden gedaan door een steeds kleiner wordende groep vrijwilligers is er een vrijwilligersbeleid opgezet. Dit heeft er in geresulteerd dat met goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering van 26 mei 2014 is besloten dat;
Je mag lid worden/zijn van WSV;
Je het recht hebt om te trainen en wedstrijden te spelen
Je verplicht bent een bijdrage te leveren aan de organisatie van WSV

Er wordt van ieder lid (bij < 18 jaar, de ouders) verwacht dat je je minimaal 12 uur per seizoen inzet voor de vereniging. Indien je niet aan deze verplichting voldoet zal WSV € 36,- vrijwilligersbijdrage in rekening brengen / incasseren.

Mocht je niet in de mogelijkheid zijn om je bijdrage in uren te leveren of simpelweg niet willen kun je dit aan het begin van een seizoen aangeven en de vrijwilligersbijdrage van € 36,- voldoen. Hiermee ben je af van je verplichting om 12 uur te leveren.