De Voorjaarsledenvergadering voetbal wordt gehouden op maandag 3 juni 2019 om 19.45 uur.

Indien bij aanvang niet het reglementair aantal stemgerechtigde leden aanwezig is, zal een nieuwe vergadering worden vastgesteld op dezelfde dag en plaats om 20.00 uur. De dan aanwezige leden hebben in dat geval beslissingsbevoegdheid.

De stukken van de vergadering kunnen tot 01-06 opgevraagd worden via onderstaand formulier.