De temperatuur is woensdag en donderdag hoog. Op de velden ligt deze temperatuur dan nog hoger. Voor onderbouw spelers is het lastiger om belangrijke zaken als water drinken en energie verdelen met zulke warmte te reguleren. De verantwoordelijkheid komt op deze momenten volledig bij trainers te liggen. Ook doordat ouders het terrein nog niet op mogen. Dit is iets wat we niet willen en niet van onze trainers kunnen verwachten. De risico’s nemen hierdoor toe en daarom zullen die trainingen vervallen.