Beste sponsoren,

Bij het aantreden van het nieuwe voetbalbestuur in november jl. beschikten we al geruime tijd niet meer over een sponsorcommissie. Bestaande bestuursleden hebben in

deze tijd enkele taken van de sponsorcommissie overgenomen. Helaas hebben de sponsoren in 2019 niet de aandacht gekregen die wij ze als bestuur hadden willen geven.

Als voetbalbestuur weten we als geen ander hoe belangrijk de inkomsten uit sponsoring zijn voor WSV en voor onze leden. Dit vereist tijd en inzet van vrijwilligers waardoor het lastig is om geschikte mensen te kunnen vinden.

We zijn blij u te kunnen melden dat we vanaf 1 maart een nieuwe sponsorcommissie voor kunnen stellen. Alex Koopman zal als voorzitter van de sponsorcommissie samen met

Wim Jacobsen, Jeanette Kablau, Rob Stevens, Lammert Hofstra en Simone Sligter deze taak op zich nemen.

We hebben wederzijdse verwachtingen uitgesproken en de randvoorwaarden vastgelegd op gebied van sponsoring. Samen zullen zij de sponsoring weer nieuw leven inblazen.

Indien u interesse heeft om dit team te komen versterken, kunt u een mail sturen naar sponsoring.voetbal@wsv-apeldoorn.nl of Alex Koopman bellen op 06-51095636.

Wij wensen de nieuwe sponsorcommissie heel veel succes.

Voetbalbestuur WSV Apeldoorn