De ledenvergadering voetbal wordt gehouden op maandag 12 juli 2021 om 19.45 uur. Indien bij aanvang niet het reglementair aantal stemgerechtigde leden aanwezig is, zal een nieuwe vergadering worden vastgesteld op dezelfde dag en plaats om 20.00 uur. De dan aanwezige leden hebben in dat geval beslissingsbevoegdheid.
De stukken van de vergadering kunnen tot donderdag 08 juli opgevraagd worden per mail: secretaris.voetbal@wsv-apeldoorn.nl.