In de voorjaarsledenvergadering van 2017 is het besluit genomen om een ledenraad in te stellen.

De ledenraad is een afvaardiging van alle WSV leden (omni breed, naar rato van de grootte van de afdelingen) die het hoofdbestuur adviseert in te nemen besluiten en ook de bevoegdheid heeft om namens alle leden deze besluiten goed te keuren.

De ledenraad bestaat uit voor de voetbal uit:

  • Henk Beekhuis
  • Jan Kroon
  • Diana Kip
  • Vacant
  • Vacant
  • Vacant
  • Vacant

Heeft u vragen of opmerkingen die de ledenraad voor u mee kan nemen in het overleg met voetbalbestuur of hoofdbestuur kunt u die mailen naar ledenraad.voetbal@wsv-apeldoorn.nl