We zijn dit seizoen gestart met een nieuwe groep binnen de structuur van de afdeling voetbal. Het gaat hierbij om de technische klankbordgroep. Deze groep bestaat uit Richard Karrenbelt, Jeroen Burghout, Marc van der Poel en Bardy Verhoef.

De technische klankbordgroep is een adviserende groep die meekijkt, meedenkt en adviseert in bepaalde technische/voetbalinhoudelijke vraagstukken. Zij hebben nauw contact met het voetbalbestuur en nemen kennis mee vanuit eigen ervaringen en de netwerken om zich heen. Ze adviseren in lopende trajecten, nieuwe ontwikkelingen en toekomstgerichte aspecten binnen de club.

We zijn dan ook blij met de technische klankbordgroep en het is goed om te zien dat er met veel mensen gewerkt wordt aan een mooie club.