De afdeling Voetbal heeft besloten om voor het seizoen 2020 – 2021 een
indexatie toe te passen van 2,0 % op de contributie.

Zie deze pagina voor de nieuwe bedragen.