Hoeveel bedraagt de contributie?

De contributie wordt via automatische incasso per kwartaal in de maanden juli, oktober,
januari en april, in het begin van de maand, van de rekening afgeschreven.
Het contributiebedrag is inclusief het Nike kledingpakket: € 36,- per jaar, (€9,- per kwartaal).
De afdeling Voetbal heeft besloten om voor het seizoen 2020 – 2021 een
indexatie toe te passen van 2,0 %.

De contributie bedraagt voor het seizoen 2020 – 2021:

LeeftijdscategoriePer kwartaalPer half jaarPer jaar
Pupil jonger dan 11 jaar€ 47,81€ 95,61€ 191,22
Junior 12 tot en met 15 jaar€ 54,28€ 108,56€ 217,12
Junior 16 tot en met 18 jaar€ 63,14€ 126,28€ 252,56
Senior 19 jaar en ouder€ 70,63€ 141,26€ 282,52
7 tegen 7 competitie 35+ en 45+€ 38,58€ 77,16€ 154,32
Trainend lid€ 35,74€ 71,47€ 142,94
Rustend lid€ 18,85€ 37,70€ 75,40
Club van 100€ 12,50€ 25,00€ 50,00
WSV clubsupport€ 3,13€ 6,25€ 12,50

Bij het aangaan van het lidmaatschap verplicht u zich tot betaling van de contributie tot aan het einde van het verenigingsjaar.

Het lidmaatschap wordt automatisch met 1 jaar verlengd.

Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren via ledenadministratie.voetbal@wsv-apeldoorn.nl en moet uiterlijk 30 juni van het verenigingsjaar in het bezit te zijn van de ledenadministrateur.

Voor jeugdleden geldt dat enkel verzoeken door ouders / verzorgers van het jeugdlid worden geaccepteerd.

Voor vragen of opmerkingen over de contributie of betalingen kunt u contact opnemen met de Ledenadministratie ledenadministratie.voetbal@wsv-apeldoorn.nl