Hoeveel bedraagt de contributie?
De contributie wordt in principe via automatische incasso per kwartaal betalen. Onder voorwaarden kan er op een andere manier betaald worden. De contributie is inclusief €32,- p.j. (€8,- per kwartaal) voor kleding volgens het kledingplan. Indien de kleding bij ontvangst al is betaald volgt er een korting op de contributie. De contributie bedraagt voor het seizoen 2018/20189:

Categorie Kwartaal Half jaar Jaar
Pupil 11 en jonger € 45,41 € 90,82 € 181.64
Junior 12 t/m 15 € 51,65 € 103,30 € 206,60
Junior 16 t/m 18 € 60,19 € 120,38 € 240,76
Senior 19 en ouder € 67,41 € 134,82 € 269,65
Een derde kind uit een gezin is vrij van contributie. De grens hierbij is 18 jaar.
Senior opslag 2e sport € 29,57 € 59,14 € 118,28
Trainend lid € 34,45 € 68,90 € 137,80
Rustend lid € 18,17 € 36,34 € 7,68
Club van 100 (€ 50,00) € 12,50 € 25,00 € 50,00
Supportsclub € 3,13 € 6,25 € 12,50

Voor vragen of opmerkingen of de contributie of betaling kan je contact opnemen met de Ledenadministratie.